Sikkerhet trappet up fremover of jul hendelser

av Super User
Sikkerheten blir styrket rundt i regionen i løpet av julen, i kjølvannet av den pågående trusselen om et terrorangrep. Militære kjøretøy ble brukt til å blokkere veier i Lincoln for julebryterne på hendelsen i helgen, og væpnede offiserer vil også patruljere årets Lincoln Christmas Market - en begivenhet som i fjor tiltrukket 260 tusen mennesker til byen. Asst Ch Con Shaun West sa: "Besøkende vil forvente å se politibetjente i en væpnet politisettstilling, veldig mye hva de vil se når og når vi gikk fra alvorlig til kritisk etter Manchester og følge Parson's Green." "Vi har de fiendtlige kjøretøybarrierer rundt markedet som forhindrer unødvendig kjøretøys tilgang, enten det er fiendtlig eller bare fordi vi har mange fotgjengere, de er flere formål i den forbindelse. Dette er typen kjører hendelser i disse dager , dette er fornuftig god praksis i hendelsesledelse. " - Asst Ch Con Shaun West. Lincolnshire politiet har forsikret beboerne at fylket er trygt - og de sier at handlingen de tar er standard og skjer nasjonalt.

Permisjon din kommentarer

kommentarer

  • Ingen kommentarer funnet