Boże Narodzenie or Boże Narodzenie

przez Super User
Boże Narodzenie jest również czasami znane jako Boże Narodzenie. Niektórzy uważają, że poprawne jest nazywanie "świąt Bożego Narodzenia", ponieważ odbiera Boże Narodzenie (Jezusa). (Ponieważ Boże Narodzenie pochodzi z Mszy św., Posługi kościelnej, która celebrowała narodziny Jezusa). Ale to nie jest w porządku! W języku greckim i alfabecie, litera, która wygląda jak X, jest grecką literą chi / Χ (wymawiane "kye" - rymuje się z "okiem"), która jest pierwszą literą greckiego słowa oznaczającego Chrystusa, Christos. Pierwszy kościół użył pierwszych dwóch liter Christosa w alfabecie greckim "chi" i "rho", aby stworzyć monogram (symbol), który będzie reprezentował imię Jezusa. Wygląda to jak X z małym p na górze: ☧ Symbol ryby jest czasem używany przez chrześcijan (możesz zobaczyć naklejkę z rybą na samochodzie lub kogoś noszącego małą rybną odznakę). Pochodzi to z czasu, kiedy pierwsi chrześcijanie musieli spotykać się w sekrecie, tak jak Rzymianie chcieli je zabić (zanim cesarz Konstantyn stał się chrześcijaninem). Jezus powiedział, że chciał uczynić swoich zwolenników "Rybakami ludzi", więc ludzie zaczęli używać tego symbolu. Kiedy spotkali się dwaj chrześcijanie, jedna osoba zwróciła połowę podstawowego kształtu ryby (często używając stopy w prochu na ziemi), a druga osoba narysowała drugą połowę ryby. Greckie słowo oznaczające ryby to "Ikthus" lub "Ichthys". W słowie jest pięć greckich liter. Może również stanowić zdanie chrześcijańskich wierzeń "Ieous s Christos Theou Huios So-te-r", co w języku angielskim oznacza "Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel". Druga litera tych pięciu liter to X lub Christos! Więc Boże może również oznaczać święta; ale powinno być również wymawiane "Boże Narodzenie" zamiast "ex-mas"!

Pozostawiać Twój komentarze

Komentarze

  • Nie znaleziono żadnych komentarzy